lars-helle.com ©Lars Helle

 

 

Læringsrettet vurdering

(Universitetsforlaget 2007)

 

Forlagets omtale:

Hva ligger i begrepet vurdering? Hva er hensikten med de nye vurderingsformene som er kommet inn i skolen? Hvilke konsekvenser får Kunnskapsløftets kompetansemål for utviklingen av vurderingskriterier? Er det mulig å kombinere kravet om tilpasset opplæring med kravet om målrelatert vurdering? Dette er spørsmål som problematiseres i Lars Helles nye bok «Læringsrettet vurdering i praksis».

Denne boka retter seg mot lærerens praksis og problematiserer ulike vurderingsutfordringer som lærere står overfor. Elevbesvarelser og situasjoner fra grunnskolen blir gjort til gjenstand for analyse og drøfting.

Med sin bruk av eksempler, refleksjonsoppgaver og konkrete råd har dette blitt en svært praktisk bok, der Helle blant annet belyser de nye vurderingsformene som har kommet inn i skolen både før og etter Kunnskapsløftet.

Målrettet vurdering skal sørge for at eleven får en realistisk bilde av sitt eget faglige ståsted. Helle diskuterer på dette grunnlaget hvordan elevvurdering kan brukes bevisst for å bygge opp elevenes selvbilde, slik at den blir en veiviser for læring og ikke bare et kontrollredskap. 

 
Lars kommentar:
Opprinnelig tenkt som en revisjon av "Elevvurdering - kontroll eller læring", men under arbeidet ble vi enige om å skrive ei ny bok. Det var rett og slett for mye nytt stoff. Som den forrige vurderingsboka ble også dette en spennende skriveprosess. Boka tok pulsen på tida og er nok den av fagbøkene mine jeg har fått flest positive tilbakemeldinger på. Den fikk også hyggelig anmeldelse av Kjell Skogen i "Bedre Skole." Merkelige greier, i grunnen; at de to hjertebarna i katalogen begge er om vurdering.
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home