lars-helle.com ©Lars Helle

 

 

Pedagogisk ordbok

(sammen med Inge Bø -

Universitetsforlaget 2002, 2008 og 2013)

Pedagogisk ordbok

 

Forlagets omtale:

Hva er et behovshierarki? Hva innebærer bevisstgjøring, begrepsvaliditet og betinget stimulus? Hvordan oversettes begrepslæring til engelsk?

Når man begynner på et studium innenfor høyere utdanning, møter man begreper man ikke er fortrolig med. Pedagogisk ordbok er et oppdatert, praktisk, tverrfaglig oppslagsverk som forklarer sentrale begreper; et uvurderlig hjelpemiddel for studenter.

 

Ordboka er svært aktuell for studenter som utdanner seg til barnevernspedagog, lærer, sosionom, sykepleier eller vernepleier. Forfatterne har også hatt studenter i pedagogikk, psykologi og sosiologi i tankene. Boka vil også være nyttig for folk som blir satt i situasjoner hvor de støter på nye og uvante begreper; foreldre-, styre- og rådsrepresentanter innenfor skole- og helsevesen og personer som trekkes inn i politikk og annen offentlig virksomhet.

For å hjelpe dem som skal skrive faglige tekster på engelsk, er hvert oppslagsord etterfulgt av tilsvarende ord på engelsk, noen ganger også av en kort forklaring på engelsk på hva ordet betyr.

Denne tredje reviderte utgaven er styrket med mange nye fagord og uttrykk. De engelske ekvivalentene til våre ord og uttrykk er i samsvar med Utdanningsdirektoratets norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok for grunnopplæringen (Inneholder data under NLOD, tilgjengeliggjort på data.udir.no).

I tillegg til teoretiske begreper er det også lagt vekt på å forklare ord og uttrykk i offentlige dokumenter som Opplæringslova, Barnekonvensjonen og lignende.

 
Lars kommentar:
Høsten 2000 kontaktet Inge Bø meg for et eventuelt samarbeid om en revisjon av en pedagogisk-psykologisk ordbok som han hadde skrevet på syttitallet. Jeg aksepterte. Men hva jeg aksepterte visste jeg ikke da. Ordbokskriving er lærerrikt, tidvis engasjerende, realt detektivarbeid, flisespikking, nøyaktighet samt en rekke andre adjektiv. Under korrekturlesningen i 2001 ble jeg såpass frustrert at Siri sa: "Kan ikke du begynne å skrive en krimbok nå. Du ser helt hvileløs ut." August 2004 kom "Når demningen brister" ut. Ordboka ble revidert første gang i 2008. I 2012 var det på'an igjen. 3.utgave forelå høsten 2013. Da var det ikke småtteri som var gjort. Se forlagets omtale.

     

 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home