lars-helle.com ©Lars Helle

 

 

Småskolelæreren

(Universitetsforlaget 2005)

 

 

Forlagets omtale:

Småskolelæreren er den siste i en serie på tre bøker. Mellomtrinnslæreren kom i 2003, Ungdomstrinnslæreren i 2004. Bøkene er utviklet i nært samarbeid med lærere og skoleledere og er nyttig lesning både for lærerstudenter, lærere og skoleledere. Erfarne lærere som ønsker å reflektere over egen praksis og knytte dette til oppdatert teori , vil også ha utbytte av bøkene i denne serien.

 
Lars kommentar:
Den siste i "lærerrolletrilogien", og den jeg gruet meg mest til å skrive. Min erfaring med småskolen begrenser seg til enkelte vikartimer, så her må jeg hente eksemplene fra andre kilder. Egentlig gikk skriveprosessen relativt smertefritt. Det jeg lærte mest om var viktigheten av å ta backup. Etter et par kreative dager var minnepennen sporløst borte. De ordene som da ble brukt, bør ikke brukes i småskolen.
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home