lars-helle.com ©Lars helle

 

 

Mellomtrinnslæreren

(Universitetsforlaget 2003)

 

 

 

Forlagets omtale:

Hvordan er det å være nyutdannet lærer? Hvilke utfordringer står læreren overfor når hun omsider møter praksis etter endt utdanning? Hvordan forholder hun seg til klassen, til enkeltelever, foreldre, læreplan, arbeidsmåter og skolens rutiner? Mellomtrinnslæreren søker å bistå læreren med å finne svar på denne type problemstillinger ved å la leserne få følge en fersk lærers møte med praksis.
 
Lars kommentar:
Den første i "lærerrolletrilogien". Bestillingen fra forlaget var klar, men jeg strevde en del med å finne form og struktur, men da Sissel Meyer, Hanne Beate og resten av elevene dukket opp på en tur rundt Mosvannet, var mye gjort. I sum er dette et av de bokprosjektene jeg har lært mest av. Det var utfordrende - men klargjørende - å være såpass normativ, uten å miste de teoretiske perspektivene.

 

 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home