lars-helle.com ©Lars helle

 

 

Ungdomstrinnslæreren

(Universitetsforlaget 2004)

 

 

 

Forlagets omtale:

Boka følger en fersk lærers møte med praksis og forsøker å svare på spørsmål som hvordan det er å være nyutdannet lærer, hvilke utfordringer læreren står overfor etter endt utdanning og hvordan læreren forholder seg til elevene, foreldrene, læreplanen og skolens rutiner. Boka diskuterer spørsmål omkring didaktiske kategorier som planlegging av undervisning, valg av arbeidsmåter og vurderingsformer, elevforutsetninger og tilpasset opplæring.
 
Lars kommentar:
Den andre i "lærerrolletrilogien". Etter å ha skrevet "Mellomtrinnslæreren" gikk mye av arbeidet av seg selv. Mange bilder fra tiden som ungdomsskolelærer dukket opp i prosessen. Suksesser, fiaskoer og hverdagsliv fikk med ett ny mening. Etter fem fagbøker opplevde jeg plutselig å bli anmeldt (Gunnar Grepperud, Bedre skole nr. 4, 2004). Han skriver bl. a: "Helle og hans samarbeidspartnere har klart å flette sammen praktiske refleksjoner med en referanse til teori som synes fruktbar. Teorien doseres ikke uhemmet, men flettes inn i eksempler og refleksjoner som både er meningsfulle og motiverende." Siden nettopp denne måten å bruke teori på var prosjektets formål, varmet akkurat denne setningen spesielt.
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home