lars-helle.com ©Lars helle

 

 

Elevvurdering -

kontroll eller læring

(Tano-Aschehoug 2000)

 

 

 

Forlagets omtale:

L97 gjør aktivitetspedagogikken obligatorisk. For at dette skal settes i verk, må lærernes vurderingspraksis reflektere mål og arbeidsmåter i planen. Boka tar sikte på å belyse hvordan en målrettet og systematisk vurdering kan føre til læring for den enkelte elev m.h.t. faglig, sosial og metodisk kompetanse. Den legger spesiell vekt på forholdet mellom vurdering og veiledning.

 
Lars kommentar:
Den fagboka jeg har lært mest av å skrive. Den første boka som kom fra "scratch". Rom for handling var hovedfagsoppgava og Skolens og elevenes valg oppsto ut av en metodisk veiledning. Her var det bare blanke ark. Derfor er den også den faboka jeg er mest "glad i" ... om man kan bruke et sånt begrep.
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home