lars-helle.com ©Lars helle

 

 

Skolens og

elevenes valg

(Tano-Aschehoug 1998)

 

 

 

Forlagets omtale:

Skolens og elevenes valg er en nyskapning i L97. I denne boken tar forfatteren opp spørsmålet om hva nyskapningen innebærer og hvordan den kan bidra til å realisere idealene i læreplanverket. Boken viser hvordan arbeidet med skolens og elevens valg utfordrer lærernes veilederkompetanse, og gir en grundig innføring i hvordan man må arbeide for å bli en god veileder.
Boken inneholder en rekke eksempler og metoder og kan brukes som idébank i skolehverdagen.

 
Lars kommentar:
Ei bok med en relativt spesiell unnfangelse. I 1997 satt jeg i en departemental komite som skulle utarbeide etterutdanningsplan og metodisk veiledning for nyskapningen Skolens og elevenes valg. I arbeidet med veiledningen kom jeg i skade for å bruke Lille Marius-metaforen. Et par dager senere fikk jeg en telefon fra en ekspedisjonssjef i KUF: "Du skriv forfriskande gut. Men du kan ikkje bruke slike billete i noke som er utgjeven av departementet. Kan du ikkje berre skrive ei bok." Som sagt så gjort. Boka solgte godt, men i etterpåklokskapens tegn er nok dette den av bøkene mine jeg ville forandret mest dersom jeg skulle skrevet den en gang til.
 
PS. Den metodiske veiledningen kom aldri ut, men jeg tror ikke det skyldtes Lille Marius.
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home