lars-helle.com ©Lars helle

 

 

Rom for handling

(Universitetsforlaget, 1996, 2002, 2006)

 

 

 

Forlagets omtale:

Er det muligheter eller begrensninger som preger arbeidet i skolen? Kan skolen bli en lærende organisasjon?

Rom for handling setter organisasjonsteori, læreplanarbeid, kollegaveiledning og skolebasert vurdering inn i en helhetlig ramme. Særlig drøfter forfatteren hvilke utfordringer og endringer Kunnskapsløftet innebærer. Gjennom å følge den nytilsatte rektoren Svein Sommersnes og hans kolleger, får leseren ta del i de daglige utfordringene lærere og skoleledere står overfor. Denne boka gir pedagoger det verktøyet de trenger for å systematisere og sette ord på sin egen kunnskap. Levende eksempler og refleksjonsoppgaver illustrerer teorien som blir presentert.

Boka henvender seg til lærere og ledere i grunn- og videregående skole, og til studenter i lærerutdanningen. 

 
Lars kommentar:
Hmm, hva skal jeg nå si om denne? På mange måter var det "Rom for handling" som satte det hele i gang. Jeg hadde levert en hovedfagsoppgave som lederen i kommisjonen ba meg gjøre noe mer ut av. Som sagt så gjort. Jeg sendte den til flere forlag. En knapp uke senere var redaktør Ingunn Vatnøy fra Tano på tråden. De ville gjerne gå i gang med prosjektet. I mai 1997 var vi ferdige. Jeg fikk boka i hånda første gang på et hotell i Farsund og glemmer aldri den følelsen. Jeg er litt stolt over at den faktisk er revidert to ganger. Så mye felles har egentlig ikke de tre utgavene ... Et bevis på at verden går framover.

 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home