lars-helle.com ©Lars Helle

 

 

5.-10. trinn. Pedagogikk og elevkunnskap

 

(Universitetsforlaget 2011)

 

 

Forlagets omtale:

Lars Helles bok er skreddersydd for 5-10 trinn i grunnskolelærerutdanningen. Den befinner seg i spenningsfeltet teori og praksis, og gjennom konkrete beskrivelser av praksis utfordres leseren til å tenke gjennom ulike dilemmaer som kan oppstå i undervisningen.

Gjennomgangsfigurene, John Gustavsen og Sissel Meyer, underviser på henholdsvis 6. og 9. trinn. De erfarer raskt at her finnes det både utfordringer og muligheter. Ved hjelp av klassisk pedagogisk teori problematiserer forfatteren ulike dagligdagse situasjoner i møtet mellom John, Sissel og elevene. Bokas røde tråd, motivasjon, didaktikk og læring, går igjen i alle situasjonene. På denne måten vil teksten kunne gi innsikt i de faglige og sosiale prosessene i et klasserom.

Boka kretser rundt fire hovedemner: elevforutsetninger, læringsmiljø, arbeidsmåter og vurdering:

  • Hva kjennetegner John og Sissels elever kognitivt og sosialt, og hvilke konsekvenser får dette for lærernes handlinger?
  • Hvordan kan John og Sissel bygge et læringsmiljø hvor det er rom for både meningsbryting og effektiv læring?
  • Hvilke læringsmessige betraktninger ligger til grunn når de velger arbeidsmåte? 
  • Hvordan kan lærere bruke vurdering for å fremme læring?

    Virkelighetsnære eksempler gir leserne begreper som kan bistå dem i å diskutere slike spørsmål på en faglig måte. Boka er utviklet i nært samarbeid med lærere og skoleledere og vil være nyttig både for studenter, ferske lærere og mer erfarne lærere som ønsker å orientere seg i nyere pedagogisk teori.
     
 
Lars kommentar:
I forbindelse med reformen i lærerutdanningene i 2010 ba forlaget meg se om det var mulig å slå bøkene i lærerrolletrilogien sammen til to bøker. Én for 5.-10. studentene og én for 1.-7. Som sagt så gjort. Boka er noe mer forskningsbasert og teoretisk, og selvsagt er den oppdatert faglig. Men i bunnen ligger en grunnleggende visjon: Det skal være en praksisnær bok, skrevet for unge mennesker som ikke vet noe som helst om faget fra før. Etter å ha lest den skal de si: "Hmm, det der tror jeg sannelig jeg forsto!"
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home

5.-10. trinn