lars-helle.com ©Lars Helle

 

 

1.-7. trinn. Pedagogikk og elevkunnskap

 

(Universitetsforlaget 2013)

 

 

Forlagets omtale:

1-7-boka speiler det faktum at barn fra 1. til 7. trinn i grunnskolen gjennomgår en fantastisk utvikling og går fra å være små barn til å bli store barn.

I dag vet vi mye om grunnleggende leseopplæring og grunnleggende ferdigheter. Det preger hverdagen til barna i småskolen på en ny måte. Samtidig vet vi at behovet for trivsel, omsorg og nærhet preger disse barna.
På mellomtrinnet, som også ble behandlet i 5-10-boka, er det andre utfordringer som gjelder. Barna står rett foran tenårene, og skolefagene trer mye tydeligere fram.

Dette har Lars Helle klart å fange på sitt sedvanlige vis, med en kombinasjon av faglig tyngde, treffsikre eksempler og et leservennlig språk.

 

Lars kommentar:
I forbindelse med reformen i lærerutdanningene i 2010 ba forlaget meg se om det var mulig å slå bøkene i lærerrolletrilogien sammen til to bøker. Én for 5.-10. studentene og én for 1.-7. Som sagt så gjort. Boka er noe mer forskningsbasert og teoretisk, og selvsagt er den oppdatert faglig. Men i bunnen ligger en grunnleggende visjon: Det skal være en praksisnær bok, skrevet for unge mennesker som ikke vet noe som helst om faget fra før. Etter å ha lest den skal de si: "Hmm, det der tror jeg sannelig jeg forsto!"
 

For å kommentere/stille spørsmål gå til: http://lars-helle.com/blogg/index.html#home

1.-7. trinn